Doulauppdrag - Online

För er som önskar boka ett Doulauppdrag men där er förlossningsavdelning inte har öppet för doulor eller för er som gillar upplägget.

Doulauppdrag Online fungerar precis som ett vanligt Doulauppdrag enda skillnaden är att doulan inte följer med in på förlossningen utan stöttar födande och ev partner/stödperson Online alltså över facetime eller liknande.

Församtal och eftersamtal kan ske i verklighet om ni känner er bekväma med det eller så sker även dessa möten online över facetime eller zoom.Pris: 5 000 kr

Innehåll:
- 2 församtal (i verklighet eller online)
- Jour två veckor före beräknad födsel 
- Stöd under förlossningen (online)
- Eftersamtal (i verklighet eller online)

Doulor som erbjuder denna tjänst: Sandra, Lotta, Kathleen.