Samarbete

Födande kraft vill bidra till att öka och sprida kunskap till födande med familjer. Genom våra samarbeten når vi ut till fler familjer med mer kunskap och mer erfarenhet! 

Tillsammans arbetar vi för alla väntande föräldrar som önskar få kunskap och/eller stöd inför kommande förlossning.

Läs mer om våra samarbetspartners och deras tjänster under respektive flik.

För samarbete kontakta Sandra på sandra@fodandekraft.se