Moderkaksinkapsling

Placentofagi är inget nytt utan är ett gammalt utövande från Kina som nyligen återupptäckts av västerländsk medicin. 

Det är vanligt att kroppen ”droppar” både fysiskt och känslomässigt efter förlossningen och många drabbas av det såkallade baby blues. 

Detta händer då moderkakan innehåller en mängd vitaminer, mineraler och hormoner som plötsligt (iom födseln) lämnar din kropp. För att underlätta postpartum perioden och undvika baby-blues är konsumtion av moderkakan effektivt. Det gör att du behåller balansen av dina vitaminer, mineraler och hormoner som du sedan naturligt kan trappa ned och ut.

Vid moderkaksinkapsling enligt traditionell kinesisk medicin ångkokas moderkakan först med eller utan värmade örter, sedan torkas den. Efter mals bitarna ner till ett fint pulver som sen doseras i kapslar som du tar dagligen under din postpartumtid. 

Inkapsling och sen avnavling är möjligt om moderkakan kommer in i kylskåp inom 4 timmar efter födseln. Inkapsling och Lotusfödsel är inte kompatibla med varandra.  

Rapporterade effekter
-Lindrad postpartum blödning
-Förbättrad mjölkbildning/flöde
-Livmodern drar ihop sig snabbar och återgår fortare till normal storlek innan graviditet
-Lindrad postpartum blödning
-Förbättrad och snabbare läkning och återhämtning
-Minskad postpartum smärta
-Förebyggande av anemi
-Underlättar anknytning
-Ökad vitalitet och styrka
-Accelererad viktminskning postpartum
-Förebyggande eller lindring vid huvudvärk
-Förebyggande eller hjälper mot hypotyreos
-Återställer och reglerar hormoner
-Ökad sömn kvalitet
-Ökad libido

Vill du kapsla in din moderakaka? Kontakta sandra@fodandekraft.se.

Då moderkaksinkapsling avråds
• Infektion hos modern eller bebis vid födseln.
• Kontaminering av moderkakan genom orena ytor, kemikalier mfl.
• Om moderkakan varit på patologisk mottagning.
• Rökning, droger eller alkoholkonsumtion under graviditet.
• Sjukdom eller dysfunktion hos moderkakan.
• Moderkakan har stått ute längre än 4 timmar efter födseln.
• Moderkakan har stått längre än 5 dagar i kylskåp.
• Blir moderkakan utsatt för större mängd mekonium eller avföring avråds rå konsumtion.

Utbildning

Sandra Liestad är utbildad och certifierad inkapslingsspecialist via Brilliant Birth Academy.
För att erhålla certifering krävs slutprov även utbildning i blodburna patogener och förebyggande av infektion samt livsmedelshantering.

Sandra följer strikta sanerings steg både av arbetsplats, sig själv, verktyg och maskiner.
För varje ny klient används nya engångsskärbrädor och Sandra själv bär skyddsutrustning så som förkläde, engångshandskar, skyddsglasögon och munnskydd detta i enligthet med förbebyggande av blodburna patogener och infektion.