Hur går ett doulauppdrag till?

Vi doular födslar på förlossningen, kejsarfödslar och vid planerade hemfödslar med barnmorska. 

Första träffen
I nuläget av covid-19 åker vi hem till er om ni önskar för att undvika folksamlingar. Känner ni er inte bekväma med att vara i ert hem kan vi ses utomhus eller på ett cafe eller liknande.

Vi pratar lite om vad en doula gör, hur era tankar och önskningar går samt hur doulans arbete är upplagt och hur hon arbetar. Träffen är på ca 30-60 minuter.

Efter denna träff får ni tänka igenom och fundera över om ni önskar ha med doulan på er förlossning. 

Första träffen är kostnadsfri och är ett förutsättningslöst möte.

Församtal
Ni och doulan träffas på två församtal hemma hos er eller annan vald plats där ni går igenom praktiska och teoretiska moment inför födseln. Ni pratar även igenom tidigare efraneheter, era förväntningar, tankar och andra önskningar och frågor inför födseln av ert barn.  

Jour och stöd under födseln
Doulan påbörjar jour 2 veckor innan beräknad förlossning fram tills att barnet är fött. Det betyder att ni kan ringa er doula vilken tid på dygnet som helst om ni tror att förlossningen startat och då har hen en avtalad inställelsetid.

Ni bestämmer när det är dags för doulan att komma men man brukar be föräldrarna att ”spara” på doulan så länge som möjligt. Ni bestämmer om ni ska mötas hemma hos er eller på förlossningen. 

Backup-doula
I möjligaste mån har vi alltid en backup i våra uppdrag annars kommuniceras detta tydligt.

Backup-doulan har jour samtidigt som ordinarie doula och träder in då ordinarie doula eller anhörig till hen blir drabbad av sjukdom, skada eller dödsfall. Backdup-doualn kan även byta av med ordinarie doula vid långdragen förlossning. 

Vi doulor som arbetar på Födande kraft är alltid backuper till varandra.

Eftersamtal
Efter födseln träffas ni på ett eftersamtal om ni vill. Ni och doulan pratar igenom förlossningen, hur man tyckte att det blev, hur det känns och om det finns andra tankar och känslor man vill ventilera.

Det kan vara väldigt omtumlande att bli förälder. Känner ni att ni önskar ytterligare stöd finns postpartum stöd.

Kostnad

Innehåll:

  • 2 församtal
  • 2 veckors jour innan beräknad födsel tills barnet är fött 
  • Stöd under födseln
  • 1 eftersamtal 

Pris: 8 000 kr

För dig som är Självstående erbjuder vi två doulor från Födande kraft till priset av en.

För de förlossningsförbedeande samtal som ingår i doulauppdraget har du rätt till att använda ditt friskvårdsbidrag. 

Vi erbjuder avbetalning på 3 till 6 månader.